Generösa garantier

Färskvarugaranti – tre gånger pengarna tillbaka

Vi väljer våra råvaruleverantörer varsamt och vi är väldigt noggranna i hanteringen av våra färskvaruprodukter. Vår kvalitetsstämpel innebär att du kan lita på att våra varor är färska och när det gäller våra kött- och charkprodukter är de alltid styckade eller färskmalda i butik och tydligt ursprungsmärkta. Om du trots det skulle vara missnöjd med din färskvara, ta med dig förpackningen och kvittot, så ger vi dig tre gånger pengarna tillbaka.

Garanti på övrigt sortiment i butiken

Det är inte bara på våra färskvaror som vi har en generös garanti. Vi är måna om kvaliteten på alla våra produkter. Om du är missnöjd med någon vara, ta med dig den till butiken tillsammans med kvittot, så ger vi dig dubbla pengarna tillbaka.